Law Grid 2

Trestní právo

V trestním řízení spočívá právní pomoc poskytovaná našimi právníky zejména…

READ MORE

Závazkové občanské právo

V oblasti občanského práva nabízíme klientům právní pomoc v závazkových…

READ MORE

Nemovitostní a realitní právo

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytujeme především v souvislosti s…

READ MORE

Právo obchodních společností

V oblasti obchodního práva nabízíme také poskytování právních služeb v…

READ MORE

Zdravotní právo – veřejné zdravotní pojištění

V oblasti pojišťovnictví nabízíme klientům právní pomoc při uplatňování nároků…

READ MORE

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty ve věcech rozvodů, a…

READ MORE