Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní pomoc ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vyplývajících z pracovněprávních vztahů včetně přípravy souvisejících dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti), ukončení pracovního poměru, a odpovědnosti za škodu. Právní pomoc poskytuje advokátní kancelář rovněž v souvislosti s činností odborových organizací.