Trestní právo

V trestním řízení spočívá právní pomoc poskytovaná našimi právníky zejména v obhajobě obviněných v přípravném řízení a osob obžalovaných v řízení před soudy všech stupňů, právní pomoc poskytují právníci advokátní kanceláře i osobám podezřelým ze spáchání trestných činů, ale také osobám poškozeným v trestním řízení v souvislosti s uplatňováním jejich práv a osobám zúčastněným. V rámci trestního řízení činí právníci advokátní kanceláře podání vůči orgánům činným v trestním řízení a důsledně hájí práva našich klientů v souvislosti s vazebními záležitostmi a výkonem uložených sankcí. Právní služby v oblasti trestního práva poskytují právníci advokátní kanceláře též jako obhájci ex offo.