Právní služby

Trestní právo

V trestním řízení spočívá právní pomoc poskytovaná našimi právníky zejména v obhajobě…

Závazkové občanské právo

V oblasti občanského práva nabízíme klientům právní pomoc v závazkových vztazích, jež…

Nemovitostní a realitní právo

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytujeme především v souvislosti s transakcemi nemovitostí…

Právo obchodních společností

V oblasti obchodního práva nabízíme také poskytování právních služeb v souvislosti s…

Zdravotní právo – veřejné zdravotní pojištění

V oblasti pojišťovnictví nabízíme klientům právní pomoc při uplatňování nároků na pojistná…

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty ve věcech rozvodů, a to ve…

Správní a přestupkové právo

Ve správním řízení poskytujeme právní služby v souvislosti s přestupky či jinými…

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní pomoc ve vztazích mezi zaměstnavateli a…