Odměna

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena vyhláškou Min spr. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytovaní právních služeb /advokátní tarif/, v platném znění, nebo vzájemnou dohodou mezi advokátem a klientem.

Pokud není s klientem sjednána specifická částka za právní zastoupení, činí odměna právní služby za každou započatou hodinu (60min) částku:

  • 2.750,- Kč + DPH

Při poskytování právních služeb používá naše kancelář povolené druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu. V naší práci se osvědčilo používání zejména hodinových sazeb odměn, přičemž jsou však využívány i další druhy odměn, jako odměna paušální, odměna mimosmluvní a odměna s podílem na hodnotě věci a odměny kombinované.

Konkrétní cena za právní službu je sjednávána s ohledem na věcnou a právní náročnost poskytované právní služby věci, nutnost použití cizího jazyku či práva, dále s ohledem na to, zda klient požaduje trvalé zastupování ve všech věcech či zastoupení v jednotlivých případech, eventuelně toho, zda právní služba bude poskytována v sídle advokáta či se předpokládají časově náročné úkony externě, zda půjde o týmovou právní službu apod. Za všech okolností je ale cena právní služby stanovena dohodou s klientem a až na výjimky v případech, kdy věc nesnese odkladu předtím, než dojde k faktickému poskytnutí právní služby. Naše zásada je, že klient musí dopředu vědět, kolik a za co bude platit.

Používání výše uvedené odměny pak umožňuje stanovit i sazby náhrad za ztráty času při jednotlivých úkonech právní služby, případně i sazby za činnosti, které přímo právní službou nejsou, ale jsou nezbytnými administrativními činnostmi a užití částky příslušné hodinové sazby by neodpovídalo odborným nárokům na tuto činnost. Klient je průběžně informován o stavu jeho věci a o činnostech pro něj jednotlivými právníky advokátní kanceláře vykonaných.

Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je určen druh odměny a její specifikace. Zpravidla je požadováno i složení příslušné zálohy na poskytované právní služby.