Právo obchodních společností

V oblasti obchodního práva nabízíme také poskytování právních služeb v souvislosti s korporátní problematikou, kdy právníci advokátní kanceláře poskytují právní pomoc při zakládání obchodních společností a družstev včetně zajištění všech souvisejících úkonů, jakož i uspořádání interních vztahů v obchodních společnostech a družstvech. V souvislosti s činností obchodních společností zajišťují právníci advokátní kanceláře přípravu valných hromad, změny interních dokumentů obchodních společností (především stanov a zakladatelských dokumentů) a splnění povinností vůči obchodnímu rejstříku. Právní pomoc poskytují právníci advokátní kanceláře rovněž v případech rušení obchodních společností a družstev a jejich zániku.