Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty ve věcech rozvodů, a to ve formě sporných i nesporných, poskytuje právní pomoc při majetkových vypořádáních a v řízeních o výživné a nárocích neprovdané matky. Právní pomoc poskytují právníci advokátní kanceláře též v řízeních péče o nezletilé i v řízeních opatrovnických.