Správní a přestupkové právo

Ve správním řízení poskytujeme právní služby v souvislosti s přestupky či jinými správními delikty projednávanými v řízeních před orgány státní správy. Klienty rovněž právníci advokátní kanceláře zastupují i v dalších rozličných správních řízeních před příslušnými orgány státní správy, činí různá podání, zastupují klienty ve správním soudnictví a napomáhají klientům orientovat se v komunikaci se správními úřady při řešení jejich (nejen) každodenních situací. Právní služby poskytují právníci advokátní kanceláře také v právní agendě činnosti obcí.